Categories: Aktualności, Galerie, Wydarzenie

Niedziela powołaniowa w naszej parafii

W pierwszą niedzielę maja odwiedziło naszą parafię dwóch kleryków z kaliskiego seminarium, aby opowiedzieć o swoim powołaniu.

Kleryk Fabian jest na piątym roku i wkrótce przyjmie święcenia diakonatu i spędził on cały dzień w Liskowie, spotykając się również z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania. Drugi kleryk, z pierwszego roku, ma na imię Filip i wraz z księdzem Mateuszem udał się do kaplic filialnych w Krzyżówkach i Zakrzynie. Klerycy po Mszach zbierali ofiary na seminarium. Udało się zebrać ponad 1100 zł. Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom, a klerykom dziękujemy za piękne świadectwa. Poniżej publikujemy relację napisaną przez Julię Glapińską z grupy medialnej.

Spotkanie z klerykiem Fabianem
W pierwszą niedzielę maja, Niedzielę Biblijną, podczas Mszy Św. wszyscy wierni mieliśmy okazję posłuchać świadectwa wiary, a zarazem niesamowitej historii odnośnie objawienia się samego Pana Jezusa jednemu z kleryków V roku Seminarium Duchownego w Kaliszu.
Młody kleryk opowiadał jak samo czytanie Pisma Świętego całkowicie odmieniło jego życie. Pochodził on z dobrego, katolickiego domu, otoczony był miłością rodziców, wiódł szczęśliwe życie i jak każdy nastolatek marzył o swojej przyszłości. Jednak w pewnym momencie, może w wieku 16-17 lat znacznie oddalił się od Boga, od rodziców, zaczęły się wagary w szkole… Wspomina to jako bardzo trudny czas w swoim nastoletnim życiu, zwany buntem wobec wszystkich i wszystkiego. Na szczęście, po może roku, po szczerej rozmowie z przyjacielem „przebudził się” i zapragnął zmienić swoje dotychczasowe życie, które wydało mu się mało sensowne. Właśnie to pragnienie zmiany, spowodowało, że zaczął czytać Pismo Święte, które dawało mu wskazówki i rady do dalszego życia.
Pewnego razu udał się na spotkanie młodych do Wołczyna, coś w rodzaju rekolekcji. Właśnie tam doznał wielkiego cudu, który diametralnie wpłynął na jego życie. Otóż w pewnym momencie dostrzegła go pewna kobieta, która podeszła do niego i zaczęła się za niego modlić. Nagle chłopak poczuł wokół siebie silny powiew wiatru, a z ust dziewczyny wydobył się niski męski głos. Wtedy zrozumiał, że przemówił do niego sam Chrystus.
Po Mszy Św. młodzież przygotowująca się do sakramentu Bierzmowana mogła porozmawiać z naszym gościem nieco bliżej. Kleryk Fabian opowiadał nam o życiu w seminarium, przy czym rozwiał nasze dotychczasowe wyobrażenia o wstawaniu o samym świcie czy chodzeniu w kapturach przez kleryków. Rozmowa niestety nie trwała długo, ponieważ przyszły ksiądz diakon spieszył się na kolejną Mszę Św.
Bardzo miło wspominam to spotkanie, dało ono nam wiele do myślenia i uświadomiło, że na pozór proste rzeczy, jak czytanie Pisma Świętego, w życiu człowieka mają olbrzymie znaczenie.
Julia Glapińska