Categories: Aktualności, O nas, Z historii

Znaki naszej wiary – kapliczka w Nadzieży

Opisana kapliczka przydomowa znajduje się w Nadzieży przy trasie Lisków – Turek, na placu rodowym Macieja i Heleny zd. Biernackiej Krawców.
Kapliczka powstała z inicjatywy małżonków: Zygmunta (1916 – 2009) i Marianny zd. Bartczak (1915-2004) Krawców, którzy pozostali w placu rodowym, po ślubie w 1941 roku. To oni postanowili w ogródku przed domem umieścić gurkę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Myślą przewodnią zbudowania kapliczki była prośba o otulenie Matczyną opieką rodziny i domostwa, a jednocześnie podziękowanie za dotychczasowe łaski.
Pani Marianna Krawiec należała do osób bardzo religijnych. Posiadała umiejętność pisania „rymowanych” tekstów. Często układała i recytowała własne okolicznościowe „utwory”, także nawiązujące do symboliki religijnej. Była fundatorką dwóch aniołów znajdujących się przy furcie bocznej parkanu wokół kościoła od strony plebanii. W roku 1995 pani Marianna zakupiła gurkę w Częstochowie. Jednak dopiero w roku 1998 została umieszczona w ogródku przed domem i poświęcona przez ówczesnego ks. proboszcza Józefa Zająca.
Kapliczka usadowiona jest na solidnym fundamencie. Pierwszy cokół w kształcie sześciennego graniastosłupa ma wymiary 130×130 i wysokości 70 centymetrów. Na nim drugi o wymiarach: 90×90 i wysokości 70 centymetrów. Podbudowę pod kapliczkę wymurował Dawid Szprync ze wsi Strzałków-Borki. Glazurę położył Kamil Kubiak z Dębska Kolonii.
Na tak wykonanym cokole na wysokości 140 centymetrów ustawiono metalową konstrukcję w kształcie ściętego u podstawy rom- boidu, wysoką na 155 centymetrów. Podstawa romboidu wynosi 45 centymetrów, a w najszerszej części 60 centymetrów. Nad całością zamontowano 15 centymetrowy krzyżyk. Metalowe obramowanie wykonała rma Jana Hulaka z Nadzieży, a całość oszklił Górski Mieczysław z Izerowa. W tak wykonanej konstrukcji umieszczono 90 centymetrową gurę Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.
Postać Matki Boskiej wyobrażona jest w postaci stojącej na półkuli ziemskiej i przydeptującej węża z jabłkiem. Madonna ukaza- na jest w długiej i przepasanej sukni oraz niebieskim płaszczu z chustą na głowie. Obie ręce ma opuszczone i odwiedzione w bok w geście łaski. Kapliczka ma wysokość ponad 3 metry.
Po śmierci rodziców córka Marianny i Zygmunta Krawców – Irena Młynarczyk troszczy się i dba o wygląd kapliczki. Spełnia w ten sposób prośbę fundatorki. Całość jest oświetlona w porze nocnej.