Categories: Aktualności, Galerie, Wydarzenie

Pielgrzymi wrócili do Liskowa. I dziękują!

Dzień 15 sierpnia zawsze jest cudowny bez względu na pogodę. A Grupa Bursztynowa w Uroczystość Wniebowzięcia czuwa przy Maryi na Jasnej Górze.

A potem wraca do domu do Liskowa 😉 Dzięki uprzejmości pani Marii Krawiec autokar pana Krzysztofa Nowaka szczęśliwie dowiózł nas do Liskowa. Od Dębska, gdzie mieszkańcy tej miesjcowości przywitali nas wspaniale, ruszyliśmy ponownie pieszo do Liskowa. W kościele przywiatał nas tłum wiernych z ks. Mateuszem na czele. A potem był słodki poczęstunek. I chwila pożegnania, niestety…

Zanim jednak zarchiwizujemy wspaniałą pielgrzymkę Anno Domini 2018, czas na podziękowania.

Serdeczne podziękowania pragniemy skierować do wszystkich, którzy przyczynili się do szczęśliwego pielgrzymowania Grupy Bursztynowej na Jasną Górę. Dziękujemy Grupie Jantar i księdzu Mateuszowi za codzienne wsparcie modlitewne, a także wszystkim tym, którzy zaadoptowali pielgrzyma. Słowa podziękowania kierujemy również do wszystkich sponsorów: pana Aleksandra Tomalaka za sfinansowanie koszulek i duże ilości herbaty, pani Marii Krawiec za opłacenie autokaru, który przywiózł nas do Liskowa, panu Kamilowi Łaszewskiemu za plakietki, kamizelki i wodę, paniom Katarzynie Michalak i Anecie Adamus za jednorazowe naczynia na całą pielgrzymkę, panu Jackowi Wolniaczykowi z Koźminka za chleb i ciasto. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali gorące posiłki: Mieszkańcy Dębska, pani Anna Janas, pan Przemysław Kawala, pracownicy Ośrodka Zdrowia i Rodzina Edmundowa, Mieszkańcy ul. Ks. Blizińskiego i panie z kuchni Domu Dziecka i w ostatnim dniu panie Stanisława Rygas i Grażyna Kubicka, Celina Król i Maria Wojciechowska. Dziękujemy pani Marzenie Czerniak za słodkości. Za przygotowanie powitania pielgrzymów dziękujemy panu Julianowi Jaszkowi, Gminnemu Ośrodkowi Kultury z Liskowa i mieszkańcom ul. ks. Blizińskiego cz. I., a także wszystkim, którzy upiekli ciasto. Przede wszystkim dziękujemy panu Józefowi Wypychowi, który przez cały okres pielgrzymki z wielkim poświęceniem koordynował wszelkie działania wspierające pielgrzymów i pomagał we wszystkim. Na koniec dziękujemy tym, którzy podczas pielgrzymki służyli innym: naszym kierowcom, Stefanowi Ferencowi, Adamowi Tomalakowi i Krzysztofowi Pogorzelcowi, a także ks. Piotrowi, służbie drogowej: ks. Andrzejowi, Wojtkowi Białkowi, Tomkowi Jasiakowi i Łukaszowi Pyszel, służbie porządkowej czyli Mikołajowi Czerniakowi; służbie medycznej pani Bożenie Pingot i Małgorzacie Białek a także niezastąpionemu fizjoterapeucie Dominikowi Kujawa. Dziękujemy grupie muzycznej z Piotrem Kowalskim na czele i Zuzią, drugą Zuzią, Mają, Michasią, Weronice, Anielce, Julce i drugiej Julce, Natalii i Kindze. Księdzu Wojtkowi dziękujemy za konferencje i duchowe przewodnictwo. Było wspaniale!