Categories: Aktualności, Galerie, Wydarzenie

Krzyżówki: Odpust ku czci Maryi

“Do trzech razy sztuka” mówi stare ludowe przysłowie i w naszym wypadku okazało się ono prawdziwe, ponieważ dopiero za trzecim razem udało nam się zorganizować odpust ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na Krzyżówkach na zewnątrz kościoła.

Wreszcie dopisała nam pogoda i przy wyjątkowo licznym udziale wiernych ks. Andrzej Szulc, wraz z ks. Waldemarem Gruszką, (którego brat a nasz radny Jerzy wraz z rodziną mieszka właśnie na Krzyżówkach),
a także z ks. Proboszczem, odprawił piękną celebrację odpustową. Ks. Andrzej, nasz były wikariusz, którego zawsze z wielką radością witamy w naszej wspólnocie powiedział nam w homilii co to znaczy być  gotowym i otwartym na Słowo Boże tak, jak nią była Maryja. Wytłumaczyl również jak bardzo ważne jest karmienie się Ciałem Pańskim, o czym była mowa w Ewangelii: spożywając Jezusa eucharystycznego, stajemy się Nim “brzemienni” jak Maryja.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tej wspaniałej uroczystości: mieszkańcom Krzyżówek, którzy pięknie przygotowali kościół i teren wokół kościoła, panu kościelnemu Czesławowi Pośpiechowi, panu kościelnemu Józefowi Wypychowi, ministrantom, chórowi parafialnemu z panem organistą Mateuszem. Szczególne podziękowania kierujemy do pani dyrektor Marii Borodziak i pana Andrzeja Błaszczyka ze Szkoły Podstawowej w Zakrzynie za udostępnienie sceny i panu Adamowi Tomalakowi za jej przewiezienie i pomoc przy montażu i demontażu.
Już podczas odpustu zaprosiliśmy na kolejny, za rok, ks. kanonika Waldemara Gruszkę, aby był naszym sumistą i kaznodzieją tam, gdzie często jako dziecko przyjeżdżał na wakacje. Już może zacząć się przygotowywać. A my mamy nadzieję, że podczas odpustu za rok będziemy już mieć parking przy kościele, bo spodziewamy się jeszcze więcej wiernych niż 19 sierpnia 2018 roku. Niech tak się stanie.