Categories: Aktualności, Galerie, Wydarzenie

Kolędnicy Misyjni w Liskowie

Kolędowanie w okresie świąt Bożego Narodzenia było w Polsce powszechnym zwyczajem. Zaś misyjny wymiar kolędowania ma już u nas ponad czterdziestoletnią tradycję. 

Kolędnicy zanoszą radość Bożego Narodzenia do odwiedzanych domów. Dzieci, jako kolędnicy misyjni, uczą się ponoszenia trudu i składania ofiary z własnego czasu, zdolności, a także rezygnacji z możliwości wzięcia dla siebie zebranych pieniędzy. Przedsięwzięcie kończy się w dniu uroczystości Objawienia Pańskiego, w święto patronalne PDMD, czyli w Misyjnym Dniu Dzieci.

Całe przedsięwzięcie powinno mieć przede wszystkim nastawienie duszpasterskie. Chodzi o to, by przyniosło skutek nie tylko wśród tych, do których przychodzą kolędnicy, ale i wśród nich samych. Zwrócenie uwagi głównie na zebranie pieniędzy byłoby przekreśleniem wymiaru duszpasterskiego całej akcji. 

Radość chrześcijańska, jeśli jest prawdziwa, staje się darem dla innych. O tym przypominają kolędnicy w odwiedzanych rodzinach. Stąd też nie ukrywamy, że misyjny wymiar kolędy wyrazi się również w zebranych ofiarach. W tym roku polscy kolędnicy misyjni, również
w Liskowie wyruszyli na pomoc rówieśnikom mieszkającym w Rwandzie i Burundi. Projekty, które otrzymają wsparcie z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, dotyczą ochrony życia, edukacji i formacji chrześcijańskiej dzieci do 14. roku życia. 

Akcja naszych dzieci przyniosła wiele radości zarowno uczestnikom jak i rodzinom, które przyjęły kolędnikow.Sserdecznie dziękujemy dzieciom za ich trud i poświęcenie, siostrom Doroci i Ani za opiekę
i rodzinom, które ich życzliwie przyjęły i poczęstowały posiłkiem. Dzieci zebrały aż 1732,18 zł. Wspaniała akcja
 i wspaniałe świadectwo!