Categories: Aktualności, Galerie, Wydarzenie

Rodzina Edmundowa Radosne Oczekiwanie

W czwartą niedzielę Adwentu 22 grudnia 2019 r. Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego w Liskowie, pośpieszyła do seniorów w Domu Pomocy Społecznej na terenie naszej parafii, by razem z nimi przeżyć radosny czas oczekiwania na Zbawiciela Jezusa Chrystusa w małym Dziecięciu.

W głębszym przeżyciu tego czasu dopomógł nam trzyosobowy zespół młodzieżowy z ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Liskowie Julia Orczykowska, Oliwia Kruczkowska i Zuzia Walewska. Przygotowany pod kierunkiem Sióstr Służebniczek NMP NP. montaż słowno-muzyczny oparty na Fragmentach Ewangelii św. Łukasza pozwolił nam przeżyć tęsknotę ludzkości za przyjściem Zbawiciela świata, modlitwę Maryi i moment Zwiastowania, Jej pokorne „Fiat” i radosne spotkanie z Elżbietą, które uwieńczone zostało uwielbieniem Boga w hymnie „Magnificat” . Cisza , która Panowała na Sali potwierdziła głębokie przeżycie wszystkich obecnych. Po spektaklu przewodnicząca Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego złożyła w imieniu w imieniu Stowarzyszenia życzenia świąteczne seniorom i personelowi. Indywidualnie połamaliśmy się opłatkiem a seniorzy otrzymali drobne upominki małe figurki Dzieciątka Jezus o raz coś słodkiego. Wytworzył się miły świąteczny nastrój i w tym klimacie pożegnaliśmy naszych drogich seniorów.

Stowarzyszenie Rodziny bł. Edmunda w Liskowie