Categories: Aktualności, Galerie, Wydarzenie

Spotkanie Opłatkowe Rodziny Edmundowej

12 stycznia, w Niedzielę Chrztu Pańskiego Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego z Liskowa radośnie przeżywała spotkanie opłatkowe w domu SS. Służebniczek NMP.

Uroczystość rozpoczęła się od udziału członków Rodziny, Sióstr i Gości w Eucharystii koncelebrowanej przez Proboszcza parafii Lisków Ks. Andrzeja Antoniego Klimka oraz wikariusza Ks. Jacka Bosaka.

Homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz, zwracając naszą uwagę na fakt, że świętem Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia, w którym wszystkim łatwiej przychodzi trwanie w radości i tkliwości, ponieważ Maleńki Jezus nic nie mówi, po prostu jest, a my Mu śpiewamy piękne kolędy. Ewangelia o Chrzcie Chrystusa w Jordanie ukazuje nam dorosłego Pana Jezusa rozpoczynającego publiczną działalność, podczas której będzie mówił i to nie zawsze rzeczy miłe, lekkie i przyjemne. Będzie mówił o sprawach trudnych, będzie oczekiwał naszych jednoznacznych odpowiedzi i decyzji. I właśnie taki wysiłek każdy z nas powinien podjąć, bo na tym polega dojrzałość wiary.

Po Mszy Świętej wszyscy udaliśmy się do refektarza na agapę, która rozpoczęła się od życzeń złożonych wszystkim obecnym przez Panią Prezes naszego stowarzyszenia Marię Wojciechowską. Pani Maria w swoich życzeniach nawiązała do tematu obecnego roku duszpasterskiego, jakim jest Eucharystia i powiedziała m.in., że to właśnie z Eucharystii powinniśmy czerpać siłę do trwania w radości Bożego Narodzenia przez cały rok, bo jak powiedział św. Jan Paweł II „żyjąc Eucharystią, odnajdujemy prostotę i głębię Tajemnicy Wcielenia”.

Następnie wszyscy uczestniczący przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia, dołączył też do nas Ks. Mateusz Klaczyński. Później zasiedliśmy do stołu, aby dalej radośnie świętować, ciesząc się wspólnotą i śpiewając kolędy.

Po raz kolejny liskowska Rodzina Edmundowa rozpoczęła nowy rok od wyjątkowego „naładowania akumulatorów” wiary, nadziei i miłości, aby móc podjąć czekające nas zadania.

Stowarzyszenie Rodziny bł. Edmunda w Liskowie