Categories: Aktualności, Ludzie, Ogłoszenia

Komentarz do Ewangelii na poniedziałek 6 kwietnia

Słowo Boże komentuje dzisiaj dla telewizji Dom Józefa ks. Daniel Zarębski, proboszcz parafii w Czarnymlesie.