Categories: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenie

Kolejny raport z postępu prac w Krzyżówkach

Jak zwykle Komitet Wsparcia informuje nas na bieżąco o wykonanych pracach przy renowacji kościółka.

Co wydarzyło się w ostatnim tygodniu?

Rozpoczęliśmy trzeci etap układania posadzki granitowej przed kościółkiem. Wewnątrz kościółka ułożono i wypoziomowano 60 sztuk bloczków betonowych ofiarowanych przez Państwa Filipiaków z Młynisk 

Przy układaniu bloczków betonowych uczestniczyli panowie: Piotr Wątrobski z synami Konradem i Dominikiem, Sławomir Ostolski z synem Mikołajem oraz pan Przemysław Niewiadomski. Pan Piotr Czerniak zakończył malowanie okiennic. Na zlecenie ks. Proboszcza bracia Banasiakowie rozpoczęli prace przy nowym nagłośnieniu. Pan Zenon Kędzia z Młynisk (po miesięcznej przymusowej kwarantannie) ponownie przystąpił do prac.

Komitet Wsparcia wraz z ks. Proboszczem wszystkim serdecznie dziękują i proszą o dalsze wsparcie. Przypominamy że oprócz tacy inwestycyjno – remontowej postanowiliśmy w dniach 15 i16 sierpnia przeprowadzić dodatkową kwestę do puszek na domknięcie finansowania niezbędnych wydatków.

Subkonto NA RENOWACJĘ KOŚCIÓŁKA W KRZYŻÓWKACH
47 8404 0006 2106 0022 5966 0004
w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej oddział w Liskowie