Categories: Aktualności, Galerie, Wydarzenie

Ląd nad Wartą

Inspiracją do naszej kolejnej “wycieczki za dychę” był artykuł w “Opiekunie”

Ląd nad Wartą nie jest zbyt odległy od Liskowa więc postanowiliśmy odwiedzić przepiękny pocysterski klasztor. Jak wyglądała nasza wizyta? Otóż, tym razem pogoda była fantastyczna ku uciesze ponad 80 osobowej grupy pielgrzymów. Po przyjeździe na miejsce dzięki pomocy księdza Marka i jednego z kleryków salezjańskich zwiedziliśmy kościół i klasztor. Poznaliśmy historię, a także dowiedzieliśmy się, że był tam więziony Bł. ks. bp Michał Kozal, zanim trafił do Dachau. Dzisiaj jest patronem naszej kaplicy w Zakrzynie. Po więcej szczegółów o zabytkach odsyłamy do ostatniego “Opiekuna”. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą sprawował nasz ks. Proboszcz, a na organach grał nasz organista pan Mateusz. Po Mszy Świętej wspólne zdjęcie a potem piknik na terenie parku należącego do kompleksu księży salezjanów. Kiełbaski były równie rewelacyjne jak tydzień temu, a słoneczna pogoda i wielka łąka sprzyjały wspaniałej zabawie, zwłaszcza dla naszych milusińskich.

Na koniec trochę historii: klasztor cystersów w Lądzie nad Wartą założony według tradycji 1145, zapewne jako folwark klasztoru w Łeknie, samodzielny od około 1175. W XIV w. klasztor był odwiedzany przez władców polskich, utrzymywał bliskie kontakty z wielkorządcami duchownymi i świeckimi. W 1331 dobra klasztorne spustoszyli Krzyżacy; na procesie polsko-krzyżackim cystersi z Lądu świadczą na rzecz Polski. W 1511 ustawa sejmowa umożliwiła wstęp do klasztoru Polakom, a od 1538 opatem mógł być tylko Polak szlacheckiego pochodzenia.Od tego czasu dobrami lądzkimi zarządzali opaci polskiego pochodzenia wybierani przez konwent. W 1651 roku opat Jan Zapolski inicjuje barokową przebudowę lądzkiego kościoła. W latach 1697-1750 opatem był Antoni Mikołaj Łukomski, mecenas nauki i sztuki, filozof, jego 50. letnie rządy to szczytowy okres rozwoju klasztoru i opactwa. W 1745 r. Ląd, uważany powszechnie za najstarsze opactwo cysterskie w Rzeczypospolitej, świętował uroczyście 600-lecie swojej fundacji i istnienia. Schyłek XVIII w. przyniósł zmierzch świetności opactwa. Wiele dóbr sprzedano, a pod zaborem pruskim 1796 rząd skonfiskował większość posiadłości w zamian za wypłatę rocznego uposażenia w gotówce. Kasata nastąpiła pod zaborem rosyjskim 1819. Od 1921 kościół i klasztor jest własnością salezjanów i siedziba niższego seminarium duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. Salezjanie dokonali restauracji zniszczonych zabudowań klasztoru adaptując je na cele dydaktyczne. W latachokupacji Salezjanie zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru a kościół zamknięto. 1939-1941 mieścił się tu hitlerowski obóz przejściowy dla księży, głównie z diecezji włocławskiej. Był tu więziony m.in. bp bł. Michał Kozal. Potem w klasztorze znalazł się ośrodek Hitlerjugend. Po wojnie powrócili Salezjanie kontynuując działalność niższego seminarium duchownego. Po zamknięciu przez władze komunistyczne niższego seminarium 1952, Ląd stał się siedzibą Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego.