Categories: Galerie, Ks. Prałat Wacław Bliziński

Ks. Bliziński bliżej nas

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego powstała wystawa „Ks. Bliziński bliżej nas – kultywowanie tradycji”.

Wzorowa wieś Lisków zrodziła się z marzenia o nowoczesnej, prężnie rozwijającej się wsi, zbudowanej jednocześnie na fundamencie poszanowania wiary, historii i tradycji.Powstała trochę spontanicznie, jako wynik pracy ks. Wacława Blizińskiego wspieranego przez oddanych współpracowników. Tworzyła ją nie tylko struktura materialna, wyrażająca się w postaci nowoczesnej, jak na owe czasy infrastruktury, ale także silna więź duchowa. Cała bowiem działalność liskowskiego proboszcza – wszystkie stworzone przez niego organizacje miały na celu wzbudzenie w liskowianach świadomości istnienia wspólnego dobra i wykształcenia w nich myślenia kategoriami społecznymi, a nie osobistymi”.

Te słowa przeczytacie na jednej z pamiątkowych tablic poświęconych ks. prałatowi Wacławowi Blizińskiemu, które powstały z okazji dożynek, ale pozostaną na lata. Bardzo się cieszymy, że dzieło życia ks. Wacława Blizińskiego zostało upamiętnione w taki sposób i każdy, kto będzie odwiedzał kościół w Liskowie będzie mógł zapoznać się ze spuścizną Księdza Prałata. Na siedmiu tablicach przedstawiony jest najpierw życiorys Księdza Blizińskiego, historia jego przybycia do Liskowa, a następnie główne filary jego działalności: duszpasterstwo, spółdzielczość, szkolnictwo i sierociniec. Ostatnia tablica jest zatytułowana: „Wzorowa wieś Lisków” dotyczy wystaw, które miały miejsce za czasów ks. Blizińskiego.

Tablice mogły powstać dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” na wykonanie zadania publicznego „Ks. Bliziński bliżej nas – kultywowanie tradycji”. Pozyskane środki wystarczyły na wykonanie siedmiu tablic (firma Dangraf z Kalisza) i ram z metalu (firma Jana Hulaka z Liskowa, która wykonała przepiękne ramy w naprawdę ekspresowym tempie), natomiast prace przy montażu i przygotowaniu terenu zostały wykonane społecznie przez wolontariuszy z naszej parafii. Trzeba podkreślić, że bez środków z Urzędu Marszałkowskiego nie byłoby możliwe przygotowanie tak wspaniałej ekspozycji o ks. Blizińskim. Podobnie wielkie znaczenie miało merytoryczne przygotowanie zawartości tablic i tutaj wielkie podziękowania należą się ks. Sławomirowi Kęszce, p. Tadeuszowi Trzcińskiemu, p. Stefanowi Ferencowi, p. Grzegorzowi Walisiowi i p. Monice Sobczak Waliś. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Sylwii Sobczyk, która zajęła się całością dokumentacji i pilotowała program w imieniu parafii. Warto podkreślić, że montaż tablic i całe wykonanie zadania przyczyniło się do integracji mieszkańców, wspólnej pracy, a także do refleksji nad własną historią, która teraz, w bardzo wymierny sposób, będzie dostępna również dla wszystkich gości.