Categories: Aktualności, Wydarzenie

Nasza Szopka

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przepięknego wystroju naszego kościoła na Boże Narodzenie.

Szczególne podziękowania należą się panu Józefowi Wypychowi i ks. Andrzejowi Szulcowi, którzy kierowali całością prac, firmie pana Jarosława Glapińskiego, panu Ryszardowi Koralewskiemu, pani Marii Wojciechowskiej, pani Anecie Antczak, pani Monice Łakomickiej, siostrze Ani i młodzieży: Albertowi Wypychowi, Maciejowi Matczakowi, Wojciechowi Białkowi, Janowi Ratajczykowi, Weronice Błazik, Aleksandrze Klupie, Patrycji Koziarek, Karolinie Kasprzak, Katarzynie Durdyn. Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali choinki, panu Sławomirowi Pietrzakowi z Żychowa i pozostałym, również tym, którzy wyrazili chęć ofiarowania drzewek, nie ze wszystkich mogliśmy skorzystać. Dziękujemy panu Romanowi Twardowskiemu za transport choinek do kościoła.