Categories: Aktualności

Program wizyty duszpasterskiej czyli KOLĘDY

Księża odwiedzą wszystkich mieszkańców naszej parafii do 20 stycznia. Oto program wizyty duszpasterskiej.

Poniedziałek 2 stycznia

1. Budy Liskowskie Pierwsze od godz. 9.00

2. Ul. Kosińskiego od godz. 15.00

3. Ul. Rzemieślnicza od godz. 15.00

Wtorek 3 stycznia

1. Ciepielew od początku od godz. 9.00

2. Ciepielew od końca od godz. 9.00

Środa 4 stycznia

1. Budy Liskowskie Drugie od godz. 12.00

Czwartek 5 stycznia

1. Dębsko Wieś od początku od godz. 9.00

2. Dębsko Wieś od końca od godz. 9.00

3. Małgów od godz. 9.00

Sobota 7 stycznia

1. Koźlątków Wieś od godz. 9.00

2. Koźlątków Kolonia od początku od godz. 9.00

3. Koźlątków Kolonia od końca od godz. 9.00

Poniedziałek 9 stycznia

1. Ul. Dąbrowskiej od godz. 15.00

2. Ul. 40-lecia i ul Asnyka od godz. 15.00

Wtorek 10 stycznia

1. Zakrzyn I od godz. 9.00

2. Zakrzyn II od godz. 9.00

Środa 11 stycznia

1. Nadzież od godz. 9.00

2. Ul. Spółdzielców od godz. 13.00

3. Ul. Leśna od godz. 13.00

Czwartek 12 stycznia

1. Żychów od godz. 9.00

2. Krzyżówki cz. I od godz. 9.00

3. Krzyżówki cz. II od godz. 9.00

Piątek 13 stycznia

1. Dębsko Dosinek od początku od godz. 9.00

2. Dębsko Dosinek od końca od godz. 9.00

3. Ul. Słoneczna od godz. 15.00

Sobota 14 stycznia

1. Ul. Ogrodowa od godz. 9.00

2. Ul. Szewczyka od godz. 9.00

3. Ul. Rzgowska od godz. 9.00

Poniedziałek 16 stycznia

1. Ul. Twórców Liskowa I od godz. 9.00

2. Ul. Twórców Liskowa II od godz. 15.00

3. Ul. Twórców Liskowa II od godz. 15.00

Wtorek 17 stycznia

1. Dębsko Kolonia od początku od godz. 9.00

2. Dębsko Kolonia od końca od godz. 9.00

Środa 18 stycznia

1. Tomaszew Młyniska od godz. 12.00

2. DPS i Dom Dziecka od godz. 15.00

Czwartek 19 stycznia

1. Ul. Blizińskiego cz. I od godz. 9.00

2. Ul. Blizińskiego cz. II od godz. 9.00

3. Ul. Blizińskiego cz. III od godz. 9.00

Piątek 20 stycznia

1. Zakrzyn Kolonia od godz. 9.00