Categories: Aktualności, Galerie

Opłatek Wspólnoty Żywego Różańca

Kolejne spotkanie opłatkowe, najliczniejsze, zgromadziło tych, którzy szczególnie ukochali modlitwę różańcową.

Nasze Róże są bardzo aktywne, nie tylko w modlitwie, ale jak choćby mogliśmy się ostatnio przekonać w bardzo modnym fundraising… Że co? Że nie rozumiecie? OK, być może sami członkowie Żywego Różańca tego słowa nie znają, ale są w tym dobrzy 😉 Tłumaczymy za wikipedią: fundraising to proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych. Fundraising jest związany zasadniczo z działalnością organizacji pozarządowych, ale termin w piśmiennictwie anglojęzycznym może odnosić się również do działalności partii politycznych oraz pozyskiwania inwestorów i pomnażania kapitału przedsięwzięć nastawionych na zysk. Fundusze bywają zbierane na różne cele społeczne, przez organizacje prowadzące działalność charytatywną, religijną, naukową, sportową oraz domy dziecka, szpital, muzea galerie sztuki, szkoły i uczelnie wyższe oraz wszystkie inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną. No a nasze Róże Różańcowe zebrały największą kwotę na renowację ołtarza głównego, a w szczególności Obrazu Matki Bożej Różańcowej.

Spotkanie opłatkowe było okazją, aby im za to podziękować, a także życzyć rozwoju, aby nie stały się kwiatami zasuszonymi, ale ciągle żywymi i pączkującymi, aby byli “lokomotywą” pobożności maryjnej w naszej parafii, zwłaszcza w roku 100-lecia objawień fatimskich.

Okazało się, że oprócz fundraisingu nasze Róże są też fantastyczne w pieczeniu ciast ;). Oprócz konsumpcji i składania sobie życzeń poświęciliśmy również sporo czasu na śpiewanie kolęd. W niektórych doszliśmy nawet do bodaj szóstej zwrotki! W naszych czasach to nie w kij dmuchał!

Bardzo dziękujemy pani dyrektor Elżbiecie Aleksander za użyczenie nam sali w GOK-u, a pani Kasi Orczykowskiej i panu Józefowi Wypychowi za przygotowanie sali.