Categories: Aktualności, Galerie

Opłatek Koła Przyjaciół Radia Maryja

W niedzielę 29 stycznia zakończyliśmy nasze spotkanie opłatkowe. Przy wspólnym stole zasiadło Koło Przyjaciół Radia Maryja.

Przypomnijmy, że głównym celem działania członków grupy jest Msza św i modlitwa różańcowa poprzez które upraszają potrzebne łaski dla Ojczyzny, Ojca św., biskupów, duszpasterzy i wszystkich ludzi tworzących media katolickie, Radio Maryja, TV Trwam. Cel formacyjny to również uczestnictwo w modlitwie różańcowej i spotkaniach, aby swoją obecnością wzajemnie się ubogacać, razem wspierać, a także przeżywać bardzo piękne chwile podczas spotkań opłatkowych czy rocznicowych, które są organizowane co roku. Radio Maryja i TV Trwam to katolicki głos w domach, to dzieło nowej ewangelizacji, to narzędzia medialne, w których mogą się wypowiedzieć autorytety z tytułami naukowymi z różnych dziedzin, zarówno ludzie Kościoła, jak i nauki, socjolodzy, dziennikarze, prawnicy i politycy, którzy ze względu na poglądy, głoszoną prawdę i troskę o dobro wspólne nie są zapraszani do mediów tzw. głównego nurtu.

A co było treścią spotkania opłatkowego? Tradycyjnie: życzenia, śpiew kolęd i wigilijne potrawy przygotowane przez członkinie Koła. Rozmawialiśmy również o planach na przyszłość, pielgrzymkach i pozyskiwaniu nowych członków. Serdecznie dziękujemy wszystkim z udział, a zwłaszcza panu Józefowi Wypychowi za przygotowanie sali.