Categories: Aktualności, Wydarzenie

Patronalne Święto Rodziny Bł. Edmunda

Główna Patronką „Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego” jest Najświętsza Maryja Panna, która podczas zwiastowania nazwała siebie Służebnicą Pańską, wyrażając w ten sposób wolę współpracy z Bogiem w Jego dziele zbawienia świata. Stąd głównym świętem patronalnym „Rodziny” jest Uroczystość  Zwiastowania Pańskiego (Statut Stowarzyszenia).

„Rodzina bł. Edmunda” uczciła swoją Patronkę NMP uczestnicząc we Maszy św. sprawowanej ku Jej czci przez ks. Proboszcza Andrzeja Antoniego Klimka, w czasie której członkowie ponowili Akt oddania się Matce Bożej. W homilii celebrans zaznaczył podwójny rys Uroczystości: Chrystologiczny i Maryjny. Zwiastowanie Pańskie to moment, w którym za sprawą Ducha Św. Słowo Boże Wcieliło się w ludzkie ciało i przyjęło jego naturę. Rys Maryjny – Bóg posyła Anioła Gabriela do Maryi z poselstwem: „Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą (…) Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego”. Maryja naczynie wybrane przez Boga – naczynie po brzegi pełne łaski, otwarte na przyjęcie Słowa Bożego. „Oto Ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”. Każdy z nas powinien być takim naczyniem. Co czynić, by nim być? Trzeba otworzyć się na Słowo Boże jak Maryja, pozwolić Bogu wkroczyć w nasze życie, by mógł napełnić to naczynie swoją miłością. Bóg tak nas ukochał, że dał swojego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne. W Jezusie Chrystusie mamy udział w synostwie Bożym. Jezus stał się naszym bratem.

Dzień Zwiastowania Pańskiego jest zarazem dniem świętości życia. Syn Boży stając się człowiekiem uświęcił nasze człowieczeństwo. Wiemy, że człowiek jest człowiekiem od poczęcia, mamy tego dokumentacje za pomocą medycyny i biologii. Najbardziej też przemawia teologia. Czy Bóg, który stał się człowiekiem mógł być zbitkiem jakichś komórek? Życie ludzkie jest święte, jest najwyższą wartością, dlatego też winno być otoczone troską i miłością od samego poczęcia, każde bez wyjątku. Dlatego modlimy się za każde poczęte dziecko. Podejmując Adopcję Dziecka Poczętego, podejmujemy modlitwę przez 9 miesięcy za jedno dziecko, które wiadome jest Bogu. Modlitwą tą czynimy świat bezpieczniejszym, bo modlimy się za cały świat o pokój, by brat nie zabijał brata. Modlitwę tę podjęło 26. marca br. kilkanaście osób z „Rodziny bł. Edmunda” oraz dołączyło również kilku innych parafian.

s. M. Eleonora Drozd