Categories: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenie

Pieszo na Jasną Górę – podziękowania

Czas najwyższy na podziękowania, bo jak wiadomo, kto dobrze dziękuje dwa razy prosi, a my za rok chcemy ponownie wyruszyć na szlak 😉

Kochani, co prawda od zakończenia pielgrzymki na Jasną Górę minęło już kilka dni, to jednak jeszcze nie dokonaliśmy ostatecznego jej bilansu, a przede wszystkim jeszcze nie mieliśmy sposobności, aby podziękować tym wszystkim, dzięki którym nasze pielgrzymowanie było możliwe, a także stało się łatwiejsze. Niech więc te podziękowania wybrzmią teraz, bo jak wiadomo, kto dobrze dziękuje dwa razy prosi, a my za rok chcemy ponownie wyruszyć na szlak ;-).

Najpierw naszą wdzięcznością obejmujemy Grupę Jantar i tych wszystkich, którzy modlili się za pielgrzymów, a także tych, którzy „zaadoptowali” pielgrzyma. Łączność z Wami i niesienie Waszych intencji dodawało nam sił a nawet skrzydeł.

Następnie dziękujemy osobom, które wsparły nas materialnie: panu Aleksandrowi Tomalakowi dziękujemy za zasponsorowanie naszych koszulek, herbatki i bakalie; pani Marii Krawiec za opłacenie autobusu, który przywiózł nas do Liskowa: panu Kamilowi Łaszewskiemu za kamizelki, plakietki i wodę mineralną; panu Krzysztofowi Nowakowi za wypożyczenie grilla; Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Bankowi Spółdzielczemu i Stowarzyszeniu Aktywni dla Małgowa za wypożyczenie termosów i innych sprzętów do gotowania, wszystkim którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam w pielgrzymce – Bóg zapłać! Serdecznie dziękujemy tym którzy przygotowali dla nas posiłki: pracownikom restauracji Bankietowa, mieszkańcom Dębska, panu Przemysławowi Kawali i Rodzinie Edmundowej, mieszkańcom Chlewa, wszystkim którzy przygotowali ciasta dla nas na trasie i na powitanie. Ośrodkowi zdrowia dziękujemy za lekarstwa i całą podręczną aptekę. Wszystkim anonimowym darczyńcom – Bóg zapłać. Specjalne podziękowania kierujemy do pana Józefa Wypycha, którego pomoc była bezcenna zarówno w trakcie przygotowań, jak również podczas trwania pielgrzymki. Byliście zawsze obecni w naszych modlitwach!

Na czas pielgrzymki stworzyliśmy wokół tego dzieła jedną wielką wspólnotę, Bogu i Maryi składamy za to dziękczynienie.