Kaplica w Zakrzynie

Zakrzyn – pw. bł. Michała Kozala i św. Rocha

Wieś stanowiła siedzibę parafii erygowanej w 1540 lub 1541 r., z części parafii Lisków; kościół nosił wezwanie Wniebowzięcia NMP; później – w nieokreślonym bliżej czasie – parafia została zniesiona, a jej ponownego erygowania dokonano w 1618 r.; około 1720 r. wybudowano nowy kościół, pw. Narodzenia NMP, który istniał do około 1846 r.;
w 1762 r. parafię ponownie zlikwidowano – afiliowano ją do parafii Lisków; obecna kaplica zbudowana została w latach 1981-1986, rozbudowana w ostatnich latach.