Proboszcz

Ksiądz mgr Andrzej Antoni Klimek

W dniu 18 października 2015 roku podczas uroczystej Mszy Św. mieszkańcy Parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Liskowie powitali nowo mianowaego Proboszcza ks.Andrzeja Antoniego Klimka. Nowo mianowany Proboszcz w obecności Dziekana Dekanatu koźmińskiego – ks. Macieja Jóźwiaka oraz przybyłych księży i wszystkich obecnych na tej mszy św. złożył uroczystą przysięgę wierności.

Ks. Andrzeja Antoniego Klimka witali włodarze Gminy Lisków i Powiatu Kaliskiego -Wójt Gminy Lisków – Pani Mari Krawiec, Starosta Kaliski – Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Gminy w Liskowie – Pan Aleksander Tomalak, Przewodstawiciele Rady Parafialnej – Pan Józef Miklas i Pan Czesław Woźniak. W uroczystej mszy uczestniczyli m.in. Kapela i Zespół Ludowy “Liskowianie”, Orkiestra Dęta z Liskowa,  Ochotnicza Straż Pożarna z Liskowa z pocztem sztandarowym, organizacje działające przy kościele.

Ks. Andrzej Antoni Klimek urodził się 13 czerwca 1969r. w Strzelinie, studia filozoficzno -teologiczne rozpoczął we wrocławskim Papieskim Fakultecie Teologicznym, a zakończył na Wydziale Teologicznym w Poznaniu. 25 maja 1995r. przyjął święcenia kapłańskie. Ks. Andrzej prawie półtora roku odbywał w naszej Parafii praktykę duszpasterską, w latach 1994-1995 – służył dzieciom i młodzieży w katechezie a także w czasie liturgii.
Po święceniach przez 3 lata pełnił posługę wikariusza w parafii NMP Królowej Polski w Kaliszu. Od roku 1998 studiował komunikację społeczną na papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. W latach 1998 – 2007 był proboszczem parafii Madonna di Loreto w Latinie w Italii. W latach 2007 – 2008 prowadził badania naukowe w Nowym Jorku i posługiwał w parafii Our Lady of Good Counsel na Manhattanie.
Od 2008 roku jest redaktorem naczelnym Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej “Opiekun” od 2015 roku redaktorem naczelnym kwartalnika “Okno Wiary”.