Categories: Aktualności, Kontakt, Ogłoszenia

Konta parafialne

Możesz wspomóc parafię dokonując wpłaty na konta parafialne w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej oddział w Liskowie

KONTO PARAFIALNE:

72 8404 0006 2002 0022 5966 0001

Subkonto parafialne NA OGRZEWANIE KOŚCIOŁA: 

74 8404 0006 2106 0022 5966 0003 

Subkonto NA CMENTARZ PARAFIALNY i KOSZTY WYWOZU ŚMIECI

47 8404 0006 2106 0022 5966 0004 

w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej oddział w Liskowie