Categories: Aktualności, Ludzie, Ogłoszenia

(Re)wizyta duszpasterska, czyli kolęda w czasie pandemii

W tym roku nie możemy udać się do Waszych domów, więc zapraszamy Was z rewizytą do naszych świątyń. Oto program spotkań.

Kochani Parafianie! 

Rok 2020, który właśnie pożegnaliśmy, przyniósł nam bolesne doświadczenia lęku, samotności, izolacji, choroby i śmierci na całym świecie. Do tego dochodzą bolesne świadectwa krzywd doznanych również w Kościele, a także napięcia polityczne i przemiany obyczajowe w Polsce, które dokonują się tak nagle. Również w naszej parafii zupełnie inaczej wyobrażaliśmy sobie rok wielkich rocznic związanych z ks. prałatem Wacławem Blizińskim. Tak naprawdę nie wiemy dokąd zmierzamy i co czeka nas w kolejnym roku. 

Wszyscy stawiamy sobie pytanie, gdzie mamy szukać ratunku? Jako Wasi duszpasterze proponujemy skoncentrować się na Bożej miłości i więzach międzyludzkich. Bardzo byśmy chcieli w tym pomóc podczas tradycyjnej wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy, ale z powodu obostrzeń związanych z bezpieczeństwem, nie możemy spotkać się w Waszych domach. Pragniemy więc tym razem zaprosić Was do udziału w REWIZYCIE DUSZPASTERSKIEJ, czyli w spotkaniu w kościele podczas wieczornej Eucharystii. Na drugiej stronie tego listu, ale także na naszej stronie internetowej znajdziecie informacje o harmonogramie tych spotkań. 

Zapraszamy przedstawicieli każdej rodziny (niestety nie możemy zaprosić wszystkich domowników). Na zakończenie Mszy Świętej nastąpi zawierzenie rodzin Świętemu Józefowi i zostanie poświęcona woda, którą zabierzecie do Waszych domów. Każda rodzina otrzyma książeczkę kolędową o Eucharystii i obrazek z modlitwą błogosławieństwa mieszkania, z której będzie można skorzystać podczas domowego obrzędu pokropienia wodą świeconą. Pamiętajcie prosimy, by zanieść poświęconą wodę do sąsiadów, którzy nie będą mogli przyjść do kościoła. Msze Święte kolędowe są zaplanowane o godz. 17.00 i 18.00. Pomiędzy nimi, o godz. 17.30 odmawiamy Różaniec, serdecznie zachęcamy do włączenia się również w tę modlitwę.

Wspomniany wyżej obrazek zawiera obraz św. Józefa, szczególnego patrona Nowego Roku, a także piękną modlitwę, którą papież Franciszek odmawia codziennie od ponad 40 lat. Niech ta modlitwa stanie się dla nas źródłem siły do sprostania, z Bożą pomocą, wszelkim trudnościom, z którymi się borykamy:

 Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, 
w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, 
spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. 
Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, 
które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. 
Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją.
Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno,
a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, 
ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka jak Twoja moc. Amen.

Życzymy wszystkim Parafianom błogosławionego Nowego Roku i dziękujemy za wszelką życzliwość, której doświadczamy na każdym kroku. Z niecierpliwością oczekujemy na kolędowe spotkania z Wami 
w naszych parafialnych Wieczernikach.

Wasi duszpasterze

Kolęda-2021