Categories: Aktualności, Galerie, Wydarzenie

Kolędnicy Misyjni Podsumowanie

Akcja Kolędników Misyjnych wywodzi się z ludowej tradycji kolędowania a dzieci i animatorzy z ognisk misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego dodali do tej tradycji akcent misyjny.

 

 

Setki tysięcy dzieci wraz z rodzinami, wychowawcami, nauczycielami i animatorami poświęcają swój czas i ofiarują swoje talenty, aby przygotować stroje, dekoracje, gwiazdę i kolędować w swoich środowiskach.

 

 

Akcja ma wymiar przede wszystkim ewangelizacyjny. Niosąc radość Ewangelii, mali kolędnicy stają się misjonarzami. Przypominają odwiedzanym mieszkańcom o narodzeniu Jezusa Chrystusa i uwrażliwiają ich na potrzeby dzieci na całym świecie. Ważne są również wymiary – formacyjny (formacja intelektualna i duchowa) i wychowawczy. Kolędnicy, zanim wyruszą ze scenką i przesłaniem, modlą się za misje i misjonarzy, poznają geografię, inne kultury, języki obce, zwyczaje ludów świata, sytuację dzieci na świecie.

 

 

Dzieci uczą się również zauważania drugiego człowieka, otwierają się na pomoc potrzebującym, poszerzają horyzonty, poświęcają czas i siły, żeby pomóc innym, uczą się przyjmowania zarówno sukcesu, jak i porażki.

 

 

Przy okazji kolędowania zbierane są ofiary przeznaczone na realizację projektów pomocy dzieciom w różnych częściach świata. Tegoroczny projekt Kolędników Misyjnych pragnie przybliżyć dzieciom i dorosłym kraje takie jak: Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan. W tych byłych republikach Związku Radzieckiego w szczególnie trudnej sytuacji są dzieci niepełnosprawne. Nie mogą chodzić do szkół państwowych, a innych szkół dla niech nie ma. Wielkim problemem jest też brak jakichkolwiek zajęć dla dzieci i młodzieży po szkole lub w wakacje. Najmłodsi najczęściej spędzają czas na ulicach, co nie prowadzi do niczego dobrego. Wiele rodzin znajduje się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Brak pracy rodziców i środków do życia sprawia, że dzieci są pozostawiane same sobie, wychowują się jako sieroty i półsieroty społeczne. To właśnie im pomagamy.

 

 

Nasze dzieci liskowskie od lat uczestniczą w tym wielkim dziele. Również w tym roku poświęciły ona aż dwa dni, aby na każdej Mszy w Uroczystość Trzech króli w kościele parafialnym i jeszcze w Niedzielę Chrztu Pańskiego na filiach w Zakrzynie i Krzyżowkach, głosić Ewangelię śpiewem i kwestować na rzecz biednych dzieci. Z racji na pandemię kolejny rok nie kwestowano po domach i mieszkaniach. Kolędnicy Misyjni u nas to właściwie nasza wspaniała scholka dziecięca wsparta pomocą gitarzystek i oczywiście s. Marzeny – koordynatorki całej akcji, a także rodziców. Bardzo im wszystkim dziękujemy. Podczas Mszy o godz. 11.30 w Liskowie dodatkowo wsparli ich muzycy z Orkiestry pod batutą pana Mariusza Trzcińskiego, którzy wykonali koncert kolęd.

 

 

Akcja zakończyła się wielkim sukcesem, ponieważ dzieci nazbierały zawrotną kwotę 4 204 zł, która w całości została przekazana na konto Dzieła Kolędników Misyjnych i trafi do biednych dzieci z Azji Środkowej. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim wiernym, którzy otworzyli swoje serca i portfele.

 

potwierdzenie_operacji_20220118_131149