Categories: Aktualności, Ogłoszenia

Nowe informacje o konserwacji ołtarza

Właśnie otrzymaliśmy informacje od firmy DC Centrum z Poznania o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie prac konserwatorskich.

Oto jego treść: “Szczęść Boże, w dniu dzisiejszym dokonany został wybór Wykonawcy przedmiotu zamówienia: Wykonawcą robót budowlanych i prac konserwatorskich projektu pn. „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu” została firma:

INSTYTUT TECHNOLOGII KONSERWACJI ZABYTKÓW sp. z o. o.

W załączeniu przekazuję wyniki postępowania. Wyłoniony Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia i dostarczenia do najbliższego poniedziałku szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, który precyzyjnie określi termin wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz termin odbioru wykonanych prac. Powyższy dokument zostanie indywidualnie przekazany do każdego z Księży celem uzyskania jego akceptacji. Rozpoczęcie prac powinno mieć miejsce z początkiem lutego 2017 r.

Wyniki postępowania